Privacy statement en cookieverklaring

Eindhoven Airport N.V. (‘Eindhoven Airport’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacy statement leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken als jij solliciteert via de website werkenbij.eindhovenairport.nl of anderszins gebruikmaakt van de diensten die via deze website worden aangeboden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Via de website werkenbij.eindhovenairport.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Sollicitatiegegevens:

Als jij als bezoeker van onze website gegevens achterlaat, doe jij dat omdat jij graag wilt solliciteren voor een vacature bij Eindhoven Airport. Dit doe jij door online een formulier in te vullen waarin om de volgende gegevens voor de afhandeling van jouw sollicitatie of stage wordt gevraagd: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats. Je kunt daarbij ook gelijk jouw CV en motivatie uploaden. Als je een LinkedIn-profiel hebt en die met ons wilt delen, kun je de link naar jouw profiel ook doorgeven.

Voor jouw sollicitatie hebben we jouw burgerservicenummer, gegevens over ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid niet nodig. Wij hebben niet de intentie om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken en vragen jou daarom deze persoonsgegevens niet te noteren en/of naar ons toe te sturen. Bijzondere persoonsgegevens zullen wij, voor zover mogelijk, direct verwijderen en niet opslaan. 

Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie, kan een assessment, pre-employment screening,  een medische keuring of psychologisch assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor de meeste functies binnen Eindhoven Airport is vereist dat een Verklaring Geen Bezwaar wordt afgegeven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je de gevraagde  persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

  • Websitegegevens:

De webserver van Eindhoven Airport verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Jouw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk jouw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer verzonden kunnen worden.

Daarnaast worden tijdens jouw bezoek aan onze website cookies aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. Een cookie is een compact stukje informatie dat op jouw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch apparaat wordt opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie voor jou zo relevant mogelijk te maken. Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies op onze website. Lees meer over het gebruik van de verschillende soorten cookies door Eindhoven Airport in ons cookie statement. Door hieronder op ‘cookiebanner weergeven’ te klikken, kun je via ‘details tonen’ een uitgebreid cookieoverzicht inzien. Je kunt daarbij ook op elk moment jouw toestemming voor (bepaalde) cookies wijzigen. Als je hieronder op ‘toestemming voor cookies intrekken’ klikt, worden de cookies waarvoor je eerder toestemming hebt gegeven niet meer geplaatst. Wanneer je cookies uitzet, kan dit ten koste gaan van het gebruiksgemak van onze website. Daarnaast bestaat de kans dat je vaker irrelevante informatie te zien krijgt.

cookiebanner weergeven | Toestemming voor cookies intrekken

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  • Sollicitatiegegevens:

Eindhoven Airport gebruikt de persoonsgegevens van sollicitanten voor werving- en selectiedoeleinden. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens. Als wij jouw gegevens opnemen in ons systeem om jou te kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies of toekomstige vacatures, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

  • Websitegegevens:

Eindhoven Airport gebruikt IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

  • Sollicitatiegegevens:

Eindhoven Airport verwijdert jouw gegevens één maand na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Indien jij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren voor eventuele andere beschikbare en passende functies of toekomstige vacatures, bewaren wij jouw gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Daarna zullen wij jouw gegevens verwijderen.

  • Websitegegevens:

Websitegegevens verwijderen wij zodra jouw bezoek aan de website is beëindigd.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Het is mogelijk om met Eindhoven Airport gegevens uit te wisselen via social media, waaronder via LinkedIn. Indien jij als bezoeker ervoor kiest om te reageren (te solliciteren) via een LinkedIn-account, dan worden via LinkedIn jouw gegevens opgehaald en verwerkt in het sollicitatieformulier.

Wanneer dat voor de functie vereist is, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden die ons helpen bij de beoordeling of je geschikt bent voor de functie, zoals:

  • Assessment- of screeningbureaus;
  • De keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment als de sollicitant een medische keuring of een psychologisch assessment krijgt en alleen als dat nodig is voor de keuring of het assessment;
  • Anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek.

Voor het overige worden jouw gegevens niet gedeeld met derden.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan partijen buiten de Europese Unie. 

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Eindhoven Airport over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten van welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als je deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als we jouw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van de veiligheid op Eindhoven Airport of voor de Belastingdienst.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken. Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Eindhoven Airport. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Eindhoven Airport jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie

Heb jij een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer via privacy@eindhovenairport.nl. Wij doen ons best op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Vergeet in dat geval niet jouw foto en BSN af te schermen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid. Na identificatie zullen wij binnen vier (4) weken beslissen op jouw verzoek, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacy statement en hoe kun je ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacy statement is van Eindhoven Airport N.V. en heeft betrekking op de verwerkingen van gegevens via de website werkenbij.eindhovenairport.nl. De contactgegevens van Eindhoven Airport zijn:

Luchthavenweg 13
5657 EA Eindhoven
Nederland

Contact opnemen met onze Privacy Officer?

Wij hebben een Privacy Officer aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor vragen op het gebied van privacy. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement of over hoe Eindhoven Airport omgaat met persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via privacy@eindhovenairport.nl.

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?

Eindhoven Airport is onderdeel van de Royal Schiphol Group. De Data Protection Officer van de Royal Schiphol Group geeft ons advies en houdt toezicht op de naleving van de privacywet- en regelgeving door Eindhoven Airport.

Vragen of verzoeken die bestemd zijn voor de Data Protection Officer kun je mailen naar privacy@eindhovenairport.nl of per post sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Wij zorgen ervoor dat die vragen of verzoeken terechtkomen bij de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw vraag of verzoek, zal de DPO je informeren over jouw vraag of de afhandeling van jouw verzoek.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind je de laatste versie van dit privacy statement?

Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. Het meest actuele privacy statement over werken bij Eindhoven Airport vind je op werkenbij.eindhovenairport.nl en www.eindhovenairport.nl. Wij raden je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze versie is van augustus 2020.

Klik hier voor meer informatie over onze privacy- en cookieverklaring